Aktuality

8. 9. 2021

Zavádí společnost nové webové stránky.

1. 8. 2021

Ke svému závěru se blíží zakázka „Modernizace centrálního dispečinku TR1“, kterou pro společnost Severočeské doly, a.s. realizujeme již od dubna roku 2020. Jedná se o komplexní modernizaci energetického velínu včetně energetického řídícího systému, řízení kompenzace a úpravy koncových energetických zařízení.

1. 7. 2021

Společnost Bohemia Müller s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Výstavba dvou nových měníren elektrické energie pro napájení trolejbusové dráhy“. Objednatelem je Dopravní podnik města Pardubic a.s. Jedná se o realizaci akce formou „na klíč“ s plánovaným termínem ukončení v únoru roku 2022.

1. 6. 2021

Naše společnost úspěšně dokončila působení v rámci realizace zakázky „Modernizace dálkové pasové dopravy šíře 1200 mm“. Jedná se o kompletní rekonstrukci poháněcích stanic pasových dopravníků, které provozuje společnost Vršanská uhelná, a.s. Zakázka byla realizována v enormně krátkém časovém intervalu jednoho měsíce.

1. 5. 2021

V automobilovém průmyslu jsme u zavedeného zákazníka, společnosti Škoda Auto, a.s. získali zakázku s názvem „Upgrade řídícího systému MicroSCADA“. Jedná se o nasazení aktuální verze tohoto energetického systému v jedné z nejrozsáhlejších aplikací v Česku.

1. 1. 2021

Podílíme se na realizaci ekologizace kotelní jednotky K06 v Teplárně Komořany, kterou vlastní společnost United Energy, a.s. Kotel původně konstruovaný pro spalování uhlí bude technologicky modernizován tak, aby v něm bylo možné spalovat dřevní štěpku.

31. 1. 2019

V rámci restrukturalizace skupinového řízení dochází od 1.2.2019 k rozšíření společnosti Bohemia Controls o divizi Věšín – jedná se o přesun odboru automatizace ze společnosti Bohemia Müller s. r. o.. Pracovníci této divize splňují veškeré obecně požadované kvalifikační předpoklady, přičemž většina má zkušenosti z působení při zahraničních projektech, například v Turecku, Egyptě, Rusku, Mongolsku, Jemenu a na Kubě. Divize je vybavena moderními technickými prostředky včetně veškerých potřebných pracovních pomůcek, zkušebního zařízení a měřící techniky. Pracovníci divize mají technické zázemí v lokalitě Věšín.

24. 10. 2018

Společnost Bohemia Controls, dceřiná společnost Bohemia Müller Group založila webové stránky.