O skupině

Bohemia Müller Group byla založena v roce 2019 s cílem prohlubovat své aktivity v oblasti investiční výstavby v energetice, průmyslu a dopravě a být tak schopna nabídnout svým zákazníkům komplexní služby na nejvyšší úrovni. Bohemia Müller Group byla postavena na základech společnosti Bohemia Müller, jejíž historie sahá až do roku 1997.

Rozsah činností Bohemia Müller Group:

 • Inženýrská a projekční činnost pro elektrická zařízení všech napěťových úrovní, řídicí systémy a MaR
 • Dodávka, instalace a uvedení do provozu energetických celků a elektrozařízení všech napěťových úrovní
 • Automatizace technologických procesů
 • Dodávka, instalace a uvedení do provozu řídicích systémů včetně aplikačního SW a komponent MaR
 • Dodávka, instalace a uvedení do provozu zabezpečovacích slaboproudých systémů EPS, PDS
 • Údržba a opravy elektrických zařízení všech napěťových úrovní, řídicích systémů a MaR
 • Komplexní diagnostika a další služby

Kvalita v Bohemia Müller

 • Předvídání a řešení potřeb zákazníků
 • Řízení kvality a přísné uplatňování pracovních postupů
 • Podpora iniciativy a smyslu pro odpovědnost našich spolupracovníků
 • Úroveň odbornosti zaměstnanců je neustále udržována a zvyšována prostřednictvím školení

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

 • Efektivní systém pro správu problémů životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS)
 • Ochrana spolupracovníků před pracovními úrazy a nemocemi

Lidské zdroje

 • Vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou naším největším aktivem
 • Stimulující a kreativní pracovní prostředí

Péče o zákazníky

 • Silné zaměření na zákazníka
 • Kvalifikovaný a vyškolený technický personál rychle a efektivně pomáhá našim zákazníkům
 • Silná zákaznická podpora během všech fází projektu a životnosti zařízení
 • Dlouholeté zkušenosti v oboru a hluboké technické znalosti s cílem navrhnout nejlepší technická řešení

Bohemia Müller Group má zavedený systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentu, a to ve všech organizačních jednotkách i procesech skupiny. Systém je pravidelně auditován.

Bohemia Muller Group vydala etický a obchodní kodex ODKAZ

Bohemia Müller Group je aktivní v energetickém sektoru, železniční infrastruktuře, automobilovém průmyslu, chemickém průmyslu, plynárenství, vodárenství a těžebním průmyslu.

Společnosti patřící do Bohemia Müller Group jsou

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Skupina Bohemia Müller Group zahrnující společnosti Bohemia Müller Group s.r.o., Bohemia Müller s.r.o., Bohemia Controls s.r.o. a EMCOS s.r.o. provozuje společný systém pro oznamování protiprávních jednání nebo jejich hrozby nazývaný Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing.

Systém je provozován ve spolupráci s externí právní kanceláří, splňuje požadavky legislativy na anonymitu a je plně nezávislý na vlivu managementu všech společností.

Přístup do vnitřního oznamovacího systému naleznete pod odkazem ochrana oznamovatelů