Kontakty

Identifikace společnosti

Obchodní jméno: Bohemia Müller Group s.r.o.
Sídlo: Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov, Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 42023

Sekretariát společnosti

Telefon: +420 476 742 881
Fax: +420 476 742 882
sekretariat@bm-group.cz