Služby

Projekční činnost

  • Projektová dokumentace všech stupňů do napěťové úrovně VN
  • Výpočty zkratových poměrů v rozvodných soustavách
  • Určení stupně automatizační úlohy
  • Návrh architektury řídicích systémů
  • Návrh systémových projektů
  • Návrh komponent MaR, elektro
  • Návrh EPS, PDS
  • Digitalizace stávající projektové dokumentace do požadovaných formátů