Služby

Poskytované činnosti

  • Koncepční řešení automatizační techniky
  • Inženýrská podpora
  • Vývoj a validace aplikačního SW
  • Dodávky, instalace a uvedení do provozu řídicích systémů
  • Dodávky, instalace a uvedení do provozu prvků polní instrumentace MaR
  • Dodávky a instalace optických kabelů a datových sítí
  • Výstavba anebo modernizace dispečerských center a velínů včetně dodávky vizualizace
  • Koordinace a kontrola výstavby